yotonyo

Yötön yö viime kesältä, taustalla Levitunturi. Picture from last midsummer, and behind is Levitunturi.

kuusenkukka  Meidän juhannuskukkamme, Kuusi.

Our midsommerflower, spruce.

Näillä kuvilla haluan toivottaa kaikille lukijoilleni: Hyvää Juhannusta.

With these pictures I want to wish all of you : Happy Midsommer.

ps. Koska kiinalaiset tahtovat iskeä urakalla, on tullut kirjaintunnistus.. ja välissä joudun laittamaan blogia salasanan taakse. Olen pahoillani.

ps. Because chinese junkmailers have been attacing my blog , I have been forced to take letters to comments, and sometimes I have to keep blog behind of password.  I'm so sorry