Tänään tuli Rovaniemen hallinto-oikeudelta päätös, joka itsessään on ainakin erävoitto, ellei jopa ottelupallokin. Osa kunnan päätöksistä kumotaan virheellisinä ja osin siksi että on annetu virheellisiä ohjeita meille koskien valitusta. Periaatteessa olemme voittaneet, mutta lautakunnan pitää tehdä uusi päätös.

"Kun otetaan huomioon kantatien XX:n olosuhteista saatu selvitys ja se, että kysymys on 6-7 vuotiaasta lapsesta, ------- :n matkaa linja-autopysäkille on pidettävä hänene ikänsä huomioon ottaen hänelle liian vaarallisena. -----:lla on näin ollen perusopetuslain 32§:n 1 momentin nojalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen siten, että hän ei joudu ylittämään kantatie XX:ää tai  kulkemaan sitä pitkin kävellen. Vaihtoehtona on kuljettamista tai saattamista vasten myönnettävä riittävä avustus.

Edellä lausutun johdosta hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan 13.9.2007 tekemän päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi."

Miltäs kuulostaa??

Ja asiasta jurnutin täällä